Email

Ugovor o čuvanju djeteta

Zakonom o dadiljama predviđeno je između ostalog da se  između dadilje i roditelja djeteta sklapa pisani ugovor kojim se uređuju međusobni odnosi vezani uz čuvanje, brigu i skrb o djetetu, a koji obvezno mora sadržavati podatke o obrtniku, roditelju djeteta i djetetu, podatke o posebnoj zdravstvenoj zaštiti za dijete ako je potrebna, kao i podatke o prostoru i vremenskom razdoblju u kojem se čuva, brine i skrbi o djetetu.

 

Na portalu www.doc.hr koji nudi mnoge pravne dokumente (ugovore, pritužbe, žalbe, ...) od sada možete preuzeti i "Ugovor o čuvanju, brizi i skrbi djeteta" (ugovor u čuvanju djece). Obrazac se temelji u cijelosti na Zakonu o dadiljama, te koristi terminologiju predviđenu Zakonom.

 

Požurite i preuzmite svoj primjerak na stranici https://www.doc.hr/Ugovor-o-cuvanju-djece-Dadilje-s74.html