Ana

Ana D.

Rijeka28 god7 god iskustvaod 150 kn za sat

Drage mame, pružam individualne i u grupi instrukcije plivanja za djecu neplivače na bazenima Kantrida. Imam 8 godina iskustva u radu sa djecom od 3-12 godina i sa djecom s posebnim potrebama.

Telefon: vidljivo jedino članovima

0 preporučuju

Posao

Vrsta posla: individualni sporazum (započinjanje odmah)

Plaća: od 150 kn za sat

Iskustvo: 7 god

Tutorski posao

 

Vieta: tutorove prostorije

Obrazovanje

Srednja škola

Specijalizacija: Trener plivanjs

Tečajevi: tečajevi za prvu pomoć

Jezici: engleski, hrvatski