Email
Posao

Vrijeme: individualni sporazum

Plaća: od 8 € za sat

Tutorski posao

hrvatski: osnovna

Engleski: osnovna

Matematika: osnovna

Glazbeno obrazovanje: osnovna

 

Lokacija: tutorove prostorije