Email

Uvjeti

Uvjeti

 

Uvjeti korištenja platform DADILJE.INFO     

 

1. UVJETI

1.1. Administracija “Family Projects OY” je administrator platforme. Adresa: Ristihaantie 1C44, Espoo, Finska. Broj registracije tvrtke: 3132437-4. Administrator izvršava aktivnosti administratora platform DADILJE.INFO i posrednik je između Korisnika. 

1.2. Anonimni korisnik. On/Ona je osoba koja koristi usluge Administracije web stranice bez izvršenog registriranja. 

1.3. Osobni podaci. To je bilo koja vrsta podataka koja se mogu koristiti pri identificiranju osobe; to također mogu biti bilo koji podaci o osobi koja je već identificirana. 

1.4. Web stranica. Administracija rukovodi web stranicom www.DADILJE.INFO.

1.5. Naknade članstva. To je fiksna naknada od strane Administracije. Ukoliko Korisnici izvrše uplatu fiksne naknade, imaju pravo da koriste dodatne funkcionalnosti platforme DADILJE.INFO. 

1.6. Pravila privatnosti. To je procedura koja je predočena na web stranici radi upravljanja osobnim podacima kojima Korisnik podliježe Administraciji web stranice. Ukoliko Korisnik koristi platformu DADILJE.INFO, podrazumijeva se da je on/ona suglasan/a sa upravljanjem osobnim podacima Kupca, te potvrđuje da su sve dostavljene informacije i osobni podaci ispravni i stvarni.  

1.7. Platforma DADILJE.INFO. To je sustav koji pripada Administraciji, podržavan i upravljan od iste. Ovaj sustav je na web stranici uz čiju pomoć Korisnici mogu pronaći ispomoć/pružatelja usluga (dadilja, domaćica, čuvar kućnih ljubimaca i učitelj) ili odgovarajući posao kao ispomoć. 

1.8. Pravila. Ovo su pravila korištenja platforme DADILJE.INFO koje regulira pravila korištenja platforma DADILJE.INFO; pravni odnosi između Korisnika web stranice i Administracije, kao i između samih Korisnika. Korisnik mora prihvatiti pravila ukoliko on/ona želi koristiti usluge Administracije.  

1.9. Korisnik. Fizičko lice koje nije mlađe od 18 godina, ispravno registrirana na web stranici uz namjeru da pronađe ispomoć ili posao. 

1.10. Profil Korisnika. To je evidencija Korisnika dostupna na platformi DADILJE.INFO kojom se smatraju osobnim podacima koje je Korisnik dostavio o sebi.

2. NAČELA FUNKCIONIRANJA PLATFORME DADILJE.COM

2.1. Na platformi DADILJE.INFO Administracija pomaže Korisnicima da surađuju. Korisnici mogu pronaći pomagača ili posao pomagača. Administracija djeluje kao agent između Korisnika. 

2.2. Administracija, kao vlasnik web stranice i platforme DADILJE.INFO, ne radi kao ispomoć i ne traži ispomoć. Samo su Korisnici odgovorni za objavljivanje podataka putem oglasa, te pružanje pomagaču poslove ili usluge.  

2.3. Korisnici razumiju i slažu se da su samo oni odgovorni za usklađenost između zakonskih Odredbi primjenjenih na njihovim aktivnostima i radnjama. Korisnici koji koriste platformu DADILJE.INFO razumiju da zapošljavanjem osoba ili pružanjem usluga mogu trebati da posjeduju određene dozvole ili licence da bi kompletirali formalnosti zapošljavanja, te ispuniti druge pravne i/ili porezne obveze koje su navedene u zakonskim aktima Republike Hrvatske. 

2.4. Informacije i Osobni podaci o Korisniku na web stranici i oglasima su dati od samih Korisnika, te Administracija nije odgovorna za ispravnost informacija, sukladnost stvarnosti, te nije odgovorna za gubitke ili uzrokovanu odštetu, ili koje bi  mogle biti uzrokovane Korisnikovim djelima, odlukama ili ugovorima koju su sačinjeni korištenjem podataka datih na web stranici. 

3. PROCEDURA REGISTRIRANJA I UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICE 

3.1. Anonimni Korisnik može pregledati oglase i profile Korisnika. Vidljivost podataka na profilima Korisnika su ograničeni za Anonimne Korisnike. 

3.2. Osoba koja namjerava koristiti Usluge DADILJE.INFO u cjelosti mora se registrirati na web stranici DADILJE.INFO korištenjem jednim od navedenih načina: 

3.2.1. ispunjenjenjem prijave za registriranje na web stranici; 

3.2.2. prijavom putem Facebook profila. 

3.3. Ukoliko Korisnik doda sliku na Korisnički profil, to mora biti forografija samog Korisnika. Zabranjeno je dodavati grafike/slova/brojeve (na primjer, logo, ručno-pisane zabilješke, brojeve telefona, prezimena, privlačne riječi) ili fotografije koje su kombinirane sa grafikama/slovina/brojevima umjesto slika; ili na neki način izmijeniti slike. Postavljanjem fotografija na profil, Korisnik potvrđuje da on/ona zadržava pravo da koristi forografije, i ova uporaba ne narušava bilo koja prava trećih osoba. 

3.4. Registrirani Korisnici mogu objavljivati oglase i dostaviti podatke na svoj Korisnički profil. Oni također mogu vidjeti više podataka od Anonimnih korisnika, te razgovarati sa drugim Korisnicima putem privatnih poruka (navedeno na web stranici). Korisnici koji plate naknadu za članstvo web stranice po ugovorenoj procedure dobivaju potpunu funkcionalnost. 

3.5. Registriranjem, Korisnik kreira pojedinačne podatke prijave (korisničko ime i lozinku) i obvezan je držati podatke u tajnosti, te ih ne dijeliti sa trećim osobama. Da bi se umanjio rizik nezakonite prijave na platformu DADILJE.INFO pod imenom Korisnika, preporučuje se kreiranje jake, teže-pogođene lozinke (preporučuje se da lozinka sadrži ne manje od 8 simbola, korištenjem velikih i malih slova, brojeva i znakova interpunkcije, te izbjegavanje lako pogođenih riječi (ime i prezime Korisnika) i (ili) brojeve (na primjer, datum rođenja) itd.) te bi je trebalo mijenjati najmanje svakih 6 (šest) mjeseci. Korisnik je odgovoran za jačinu potataka prijave koju je on/ona kreirao, te njihovo održavanje kao i za bilo koje radnje (prijenos podataka, objavljene ponude, komentari Korisnika ili druge stvari) koje se izvode pristupom pojedinačnog imena i prezimena Korisnika na web stranicu. Ukoliko se platforma DADILJE.INFO koristi od strane trećih lica koji su prijavljeni na web stranicu koristeći korisničke podatke prijave, Administracija će smatrati ovu osobu Korisnikom. Ukoliko Korisnik izgubi podatke prijave, on/ona smjesta trebaju obavijestiti Administraciju o gubitku putem email-a ili izmijeniti podatke prijave time što će se prijaviti na platformu DADILJE.INFO. 

3.6. Korisnik je odgovoran za davanje točnih, ispravnih i detalnjih podataka u prijavi. Ukoliko se podaci Korisnika iz prijave promijene, on/ona ih smjesta treba ažurirati. Administracija nije odgovorna za Korisnika ili treće osobe ukoliko su dali netočne i (ili) nedetaljne osobne podatke, ili nisu izmijenili ili dodali podatke u trenutku kada su izmijenjeni. 

3.7. Korisnik ima pravo da slobodno izmijeni, doda podatke registracije ili da izbriše registraciju u bilo koje vrijeme. Brisanjem registracije, Korisnik gubi mogućnost da u cjelosti koristi platformu DADILJE.INFO. Korisnik stiče te mogućnosti samo ukoliko se on/ona registriraju na webstranicu DADILJE.INFO. 

3.8. Registriranjem putem web stranice Korisnik potvrđuje da je on/ona preko 18 godina starosti. 

3.9. Korisnici koji su platili naknadu za članstvo po navedenoj proceduri web stranice imaju pravo da koriste najopširnije funkcionalnosti (obim naveden na web stranici) web stranice. Članstvo će vrijediti za cjelokupan period za koji je plaćen ukoliko se ranije ne prekine po procedure ovih Pravila.   

3.10. Valjanost članstva se automatski produžuje na periode trajanja od trenutka produžetka i odgovarajuće uplate sa Korisničkog računa, osim u slučaju kada Korisnik informira da on/ona odbija članstvo ili ga ne želi produžiti prije isteka članstva. 

3.11. Korisnik može odbiti članstvo bilo kada koristeći nekih od ovih načina: i) putem Korisničkog računa na web stranici DADILJE.INFO, ii) informiranjem Administracije putem [email protected]; iii) ukoliko je Korisnik izvršio uplatu za njegovo/njeno članstvo putem PayPal-a – PayPal sustava. Ukoliko Korisnik odbije njegovo/njeno članstvo, naknada za članstvo se ne refundira.   

3.12. Administracija zadržava pravo da izmijeni planove i naknade članstva. Takve izmjene će se primjeniti nakon što se Korisnik obavijesti o navedenim izmjenama. 

4. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA 

4.1. Korištenjem platforme DADILJE.INFO Korisnik bi trebao: 

4.1.1. ne sprovoditi nezakonite radnje na web stranici; 

4.1.2. komunicirati sa drugim Korisnicima i Administracijom prema opće-prihvaćenim pravilima etike i moralnosti. 

4.1.3. pružiti stvarne i ispravne informacije ostalim Korisnicima i Administraciji, te stalno ažurirati podatke o sebi; 

4.1.4. ponašati se primjereno bez namjere da prevari ostale Korisnike i/ili Organizatora; 

4.1.4. izmijeniti podatke prijave na web stranici ukoliko postoji prijetnja da su ovi podaci otkriveni trećim licima; 

4.1.5. osigurati da su podaci i fotografija na profilu Korisnika u skladu sa moralnim i etičkim normama, te da se ne prekrše autorska prava; u bilo kojem slučaju i na bilo kojoj osnovi ne izazivaju neslaganja. 

4.1.6. osigurati da će objavljeni podaci: i) biti u skladu sa korištenjem platforme DADILJE.INFO; ii) neće promovirati osobe ili proizvode bez prethodne suglasnosti Administracije; iii) neće biti prijetnja radu platforme DADILJE.INFO ili njene baze podataka (na primjer, programi ili dokumenti sa virusima). 

4.2. Administracija ima pravo da ograniči Korisničko pravo da koristi web stranicu, uključujući i potpunu eliminaciju Korisnika sa web stranice, te poduzeti neophodne radnje koje Administracija smarta ispravnima, uključujući, ali ne ograničavajući suspenziju ili ne izvršavanje prava i obveza ovih osoba koji djeluju kao Administracija; ukoliko je takva radnja ili ne-radnja Administracije neophodna da bi se osiguralo neuvjetno djelovanje web stranice i/ili prava i obveze Korisnika.  

4.3. Administracija ima pravo suspendirati registraciju Korisnika na web stranicu i/ili eliminirati njega/nju sa web stranice, i/ili blokirati Korisnika u slučaju kada: 

4.3.1. Korisnik navede ili je naveo neispravne, krive, netočne i/ili nekompletirane podatke;  

4.3.2. Ponašanje Korisnika prema drugim Korisnicima nije u skladu sa opće-prihvaćenim pravilima moralnosti; 

4.3.3. Korisnik koristi platformu DADILJE.INFO da promišljeno naudi drugim Korisnicima i/ili Administraciji; 

4.3.4. Korisnik prekrši Pravila ili primjenjene zakone na bilo koji način. 

4.4. Administracija posjeduje intelektualna prava web stranice, njeno ime domene (DADILJE.INFO) i operativni sustav. Korisnik nema pravo pohraniti, kopirati, izmijeniti, pomjeriti, prenositi ili otkriti sadržaj koji se nalazi na web stranici.  

5. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI 

5.1. Administracija ne može i neće biti odgovorna za povrede prema Korisniku kada se treća lica prijavljuju na platformu DADILJE.INFO uporabom Korisničke prijave. 

5.2. Administracija nije odgovorna za oglase, linkove ili kolačiće trećih lica koje su na web stranici. Korisnik treba uzeti u obzir ugovor o korištenju i pravila privatnosti trećih lica. 

5.3. Zbog interneta, kao specifičnosti vanjskog čimbenika, Administracije ne može garantirati neometanu dostupnost web stranici. Organizator također može ograničiti pristup platformi DADILJE.INFO ili dijelu toga ukoliko je neophodno radi sigurnosti, usluzi održavanja ili drugih objektivno važnih razloga. 

5.4. Administracija zadržava pravo da izmijeni sadržaj wrb stranice ili funkcionalnosti bez upozorenja Korisnicima. Administracija ima pravo da se odluči na izmjene ili prekid pružanja usluga zbog bilo kojeg razloga i bez upozorenja, uključujući pravo na prekid usluge za bilo kojeg Korisnika ili trećih osoba sa ili bez upozorenja i odgovornosti prema Korisnicima. 

6. ZAVRŠNE ODREDBE

6.1. Administrator ima pravo da jednostrano izmijeni ova Pravila i ukoliko su se dogodile neke temeljne izmjene u Pravilima, Administracija ima pravo da obavijesti Korisnika o ovim izmjenama putem web stranice ili kontaktiranjem Korisnika. Objavljene izmjene Pravila stupaju na snagu nakon 5 (pet) radnih dana od dana objave na web stranici ili putem email-a Korisnika. To se primjenjuje na sve Korisnike koji se nisu usprotivili takvim izmjenama u predviđenom roku. 

6.2. Pravila su sačinjena prema zakonodavstvu Republike Hrvatske. 

6.3. Zakon Republike Hrvatske se primjenjuje nastankom sporova na ova pravila. 

6.4. Sva neslaganja nastala primjenom ovih Pravila se rješavaju pregovorima. Ukoliko se ne donese rješenje, sporovi se rješavanju na sudovima Republike Hrvatske po određenim zakonskim procedurama. 

6.5. Svi upiti se mogu dostaviti putem email-a: [email protected].

 

PRAVILA PRIVATNOSTI

 

1. SVRHA PRAVILA PRIVATNOSTI

1.1. Prava Korisnika, upravljanje osobnim podacima, uvjeti i namjere web stranice su izrečeni u ovim Pravilima Privatnosti. 

1.2. Pravila Privatnosti su objavljeni i na ovoj web stranici; dostavljenim osobnim podacima se upravlja u skladu sa uvjetima zakonodavnih propisa Republike Hrvatske. 

1.3. Davanjem njegovih/njenih osobnih podataka na ovoj web stranici, Korisnik je suglasan da se koriste po propisima ovih Pravila privatnosti. 

2. UVJETI

2.1. Navedeni uvjeti se koriste u ovim Pravilima privatnosti. Uvjete i njihova objašnjena možete pronaći ispod: 

Osobni podaci ili Podaci su bilo koje vrste informacija o Korisniku čiji je identitet poznat ili se može saznati izravnim ili neizravnim putem (predmet podataka). 

Upravljanje podacima je bilo koja operacija ili niz operacija (poput pribavljanjem podataka, bilježenje, razvrstavanje, sistematizacija, te druge operacije) koje se izvode sa osobnim podacima ili skupom osobnih podataka koristeći automatske ili neautomatske alate. 

Upravitelj podataka je fizička i zakonita osoba koja upravlja osobnim podacima u ime kontrolora podataka. 

Kontrolor podataka je UAB “Disertus”, registracijski broj: 303189121, poštanska adresa: Žirmūnų 91 – 3, 09114 Vilnius, Litvanija. Web stranicom upravlja kontrolor podataka i njegova adresa je www.DADILJE.INFO.

Platforma DADILJE.INFO. To je sustav čije upravljanje izvodi kontrolor podataka. Ovaj sustav je na web stranici i uz čiju pomoć osobe koje koriste ovu platformu mogu pronaći ispomoć (dadilja, domaćica, čuvar kućnih ljubimaca i učitelj) ili odgovarajući posao kao ispomoć. 

Pravila privatnosti su ova pravila privatnosti u kojima su navedena glavna pravila za kontrolora podataka zbog prikupljanja, akumuliranja, upravljanja i pohrane, te se ova Pravila primjenjuju na Korisnike web stranice. 

Uredba podrazumijeva uredbu 2016/679 koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018 u cijeloj EU. Ova Uredba se odnosi na zaštitu fizičkih lica time što se upravlja osobnim podacima, te na slobodu kretanja takvih podataka kojom se direktiva 95/46/EC smatra ništavom. 

Korisnik je fizičko lice koja je posjetila web stranicu kontrolora podataka te se registrirala na nju time što je dostavila svoje osobne podatke. 

3. UPRAVLJANJE OSOBNIM PODACIMA

3.1. Korisnik koji ima namjeru se registrirati na web stranicu treba dostaviti (u drugim slučajevima korisnik može dostaviti) kontroloru podataka sljedeće osobne podatke: i) ime, prezime; ii) spol; iii) datum rođenja; iv) email; v) broj telefona; vi) mjesto izvođenja usluge/radnog mjesta; vii) fotografija; viii) podaci koji se uzimaju povezivanjem sa Facebook profilom. Nadalje, upravitelj podacima također upravlja ostalim osobnim podacima. Ovi podaci su pruženi od strane Korisnika na platformu DADILJE.INFO objavljivanjem oglasa ili drugim načinima. 

3.2. Kontrolor podataka ima pravo da koristi ne-lične podatke Korisnika u svrhu analiziranja podataka koristeći razne statistike da bi izvršio statističku i financijsku analizu, poboljšao kvalitet usluga itd. Kontrolor podataka ima pravo da javno objavi ne-ličnu statističku analizu takvih podataka u svrhu marketinga i drugih namjena. 

3.3. Kontrolor podataka također može koristiti kolačiće na web stranici čiji podaci pomažu u otkrivanju specifičnosti korištenja web stranice, ponašanje Korisnika ili statistike prethodnih posjeta se pribavljaju. 

3.4. Također, kontrolor podataka upravlja osobnim podacima o kupljenom članstvu i radnjama koje se izvode na platformi DADILJE.INFO. 

4. NAMJENA UPRAVLJANJA OSOBNIM PODACIMA 

4.1. Osobni podaci dati od strane Korisnika se vode za sljedeće namjene: 

4.1.1. Udredbe usluga. Kontrolor podataka prikuplja Korisničke osobne podatke i koristi ih za posredovanje između osoba na platformi DADILJE.INFO koji traže pomoć ili posao ispomoći. 

4.1.2. Unapređenje web stranice. Kontrolor podataka prikuplja podatke o Korisnicima, njihovo pretraživanje statistika na web stranici, pobašanje pristupa funkcionalnostima web stranice te bolje unaprijediti pristup i pogodnost predloženih usluga. 

4.1.3. Kontaktiranje. Kontrolor podataka može kontaktirati i odgovoriti na upite ili zahtjeve Korisnika. 

4.1.4. Izravni marketing. Kada Korisnik da suglasnost za dobivanje ponuda i novosti, kontrolor podataka upravlja osobnim podacima time što Korisniku šalje ponude i informacije (na primjer, opće biltene, informacije o ponudama, novostima, sniženjima ili traženje mišljenja o pruženim uslugama). Korisnik ima pravo da u bilo koje vrijeme odbije primate ponude i novosti; i on/ona može povući svoju suglasnost u bilo koje vrijeme. Takva vrsta odustanka ne sprječava Korisnika da koristi platformu DADILJE.INFO. 

4.1.5. Identifikacija Korisnika. Korisnički osobni podaci se koriste za identificiranje Korisnika, te saznanje da on/on nisu mlađi od 18 godina. 

5. OBJAVLJIVANJE OSOBNIH PODATAKA

5.1. Korisnik potvrđuje da on/ona razumiju da će osobni podaci koji se daju prilikom registriranja i oglašavanja biti javno dostupni drugim osobama. 

5.2. Kontrolor podataka osigurava da osobni podaci Korisnika neće biti prodati, pruženi ili preneseni na bilo koji način bez zakonskih osnova trećih lica; te ovi podaci neće biti korišteni u druge svrhe osim prikupljenih. Kontrolor podataka može prenijeti podatke samo uz ova pravila privatnosti i zakonodavstva Republike Hrvatske. 

5.3. Isključujući druge slučajeve iz pravila privatnosti, kontrolor podataka može prenijeti osobne podatke Korisnika trećim licima samo u sljedećim slučajevima: 

5.3.1. Davateljima usluga kontrolora podataka koji ne mogu znati korisničke podatke (tvrtke koje pružaju usluge računovodstva, IT usluge, advokati, sudovi, ovrhovoditelji, tvrtke za povrat duga, kontrolori baza podataka i drugi) zbog specifičnosti usluga koje pružaju. 

5.3.2. ukoliko se da odvojen pristanak Korisnika za ovu vrstu prijenosa podataka; 

5.3.3. u sudskim slučajevima i kada je potrebno ostvariti sljedeće ciljeve ovih pravila privatnosti; 

5.3.4. Prijenos podataka je obvezan kada je nužan zakonodavnim tijelima po osnovi zakonskih propisa Republike Hrvatske. 

5.3.5. u drugim slučajevima koji su definirani u zakonodavstvu Republike Hrvatske. 

6. UPORABA KOLAČIĆA 

6.1. Kontrolor podataka može koristiti kolačiće na web stranici. Kolačići su mali tekstualni dokumenti koji imaju unikatan identifikacioni broj; preneseni su sa web stranice na Korisnikov tvrdi disk računala iz kojeg kontrolor podataka može izdvojiti iz Korisničkog računala te vidjeti njegovu aktivnost na web stranici. 

6.2. Korištenjem kolačića kontrolor podataka prikupi osobne podatke poput: tipa pretraživača, demografske podatke, IP adresu i drugo). 

6.3. Kontrolor podataka koristi prikupljene podatke od kolačića sa web stranice radi Korisničke identifikacije; analizira statistike posjećenosti web stranice; ponašanje Korisnika te unaprijeđenje kvaliteta web stranice. 

6.4. Korisnik može urediti korisničke postavke kolačića (izbrisati, blokirati kolačiće ili dio njih) time što će izmijeniti postavke na njegovom/njenog pretraživaču. Detalje informacija o kolačićima, njihovoj uporabi te njihovo odbijanje se mogu pronaći na http://AllAboutCookies.org ili  http://google.com/privacy_ads.html.

7. UVJETI POHRANE PODATAKA

7.1. Kontrolor podataka pohranjuje osobne podatke Korisnika na period koji je određen zakonom Republike Hrvatske i drugog zakonodavstva koji se primjenjuje, kao i što su u ovim pravilima privatnosti, ne duže nego što je neophodno da se namjena rukovođenja podacima pravila privatnosti ne postigne. 

7.2. kontrolor podataka upravlja podacima Korisnika sve dok postoji profil Korisnika na platformi DADILJE.INFO. Kada Korisnik izbriše svoj profil na platformi DADILJE.INFO, kontrolor podataka ne pohranjuje osobne podatke Korisnika 1 (jedan) mjesec nakon što se izbriše Korisnički profil. Podaci o kupljenom članstvu se pohranjuju pet godina, dok članstvo ne istekne. Također, u nekim slučajevima, osobni podaci mogu biti pohranjeni na duži period, kada je neophodno u slučaju mogućeg spora ili u drugim slučajevima. 

7.3. Kontrolor podataka traži da ne pohrani nevažne ili zastarjele osobne podatke, zatim, kada Korisnik ažurira podatke na njegovom/njenom računu, stare informacije se zamjenjuju relevantnim informacijama. Povjesne informacije su pohranjene, ukoliko je potrebno radi zakonskih propisa ili da bi kontrolor podataka mogao sprovoditi svoju aktivnosti sve dok ne bude potrebno. 

8. PRAVA KORISNIKA

8.1. Korištenjem web stranice, Korisnici imaju pravo da: 

8.1.1. znaju kojim osobnim podacima se upravlja i za koju namjenu; 

8.1.2. se upoznaju sa svojim osobnim podacima; 

8.1.3. zahtijevaju ispravak ili dodatak osobnim podacima ukoliko su netočni ili nevažni; 

8.1.4. zahtijevaju brisanje osobnih podataka (pravo da se zaboravi); 

8.1.5. zahtijevaju da kontrolor podataka ograniči upravljanje osobnim podacima Korisnika; 

8.1.6. zahtijevaju prijenos podataka na drugi kontrolor podataka (pravo na prijenos).

8.2. Korisnik ima pravo da pismenim putem kontaktira i preda sve zahtjeve koje se odnose na pravila privatnosti kontrolora podataka. Podaci su navedeni na kraju ovih pravila privatnosti. 

8.3. Korisnik bi trebao pokazati identifikacioni document ili se identificirati putem elektronskog načina komuniciranja koji su dozvoljeni da se koriste uz zahtjev. 

8.4. Kontrolor podataka primi zahtjev Korisnika, odgovori i poduzme radnje navedene u zahtjevu ili ih odbije uz navođenje razloga za odbijanje ne više od 30 (trideset) dana od dana zaprimljenog zahtjeva. Uzimajući u obzir složenost zahtjeva, navedeni period se može produžiti u trajanju od dva mjeseca. U tom slučaju, kontrolor podataka obavijesti Korisnika o produžetku i navede razloge za odgodu. 

8.5. Kada korisnik preda zahtjev za brisanje njegovih/njenih osobnih podataka, kontrolor podataka je obvezan da ih izbriše ukoliko se smatra jednim od ovih razloga: 

8.5.1. Osobni podaci više nisu potrebni da bi se postigle namjene za koje su podaci prikupljeni ili upravljani; 

8.5.2. Korisnik povuče njegov/njen pristanak na koji se odnosi upravljanje osobnim podacima te da ne postoji drugi zakonski osnov za upravljanje osobnim podacima; 

8.5.3. Korisnik se ne slaže sa upravljanjem podacima kada postoji osnov opravdanog interesa kontrolora podataka i kontrolor podataka ne iskazuje veće zakonske razloge da bi dalje upravljao podacima; 

8.5.4. Osobni podaci su se rukovodili nezakonito; 

8.5.5. Osobni podaci bi se trebali izbrisati prema zakonskim zahtjevima Europske Unije i Republike Hrvatske. 

8.6. Kontrolor podataka ograničava upravljanje Korisničkim osobnim podacima u sljedećim slučajevima: 

8.6.1. Korisnik osporava ispravnost osobnih podataka; ograničava se na period dok kontrolor podataka ne provjeri ispravnost osobnih podataka; 

8.6.2. Upravljanje osobnim podacima je nezakonito i Korisnik se ne slaže da bi se osobni podaci izbrisali, te umjesto toga, on/ona traži ograničenje njihove uporabe; 

8.6.3. Osobni podaci ne trebaju kontroloru podataka za namjene iz Stavke 4 ovih pravila privatnosti, međutim, ovi podaci su potrebni Korisniku da traži, izvršava ili brani zakonske obveze; 

8.6.4. Korisnik osporava upravljanje osobnim podacima na osnovu zakonski interesa kontrolora podataka; ograničava se dok se ne provjeri da li su zakonski razlozi kontrolora podataka veći od razloga Korisnika. 

8.7. Ukoliko Korisnik izvršava svoje pravo na brisanje ili ograničenje podataka, može postati nemoguće koristiti platformu DADILJE.INFO ili pristup istome može biti ograničen. 

8.8. Korištenjem svojega prava na prijenos podataka, Korisnik ima pravo da zahtijeva od kontrolora podataka da njegove/njene osobne podatke izravno prenese na drugog upraviltelja podataka kada je tehnički moguće. 

8.9. Kontrolor podataka ima pravo ne udovoljiti Korisničkom zahtjevu koji se odnosi na odbijanje da primi izrave marketinške ponude te podnijeti zahtjev izvansudskoj instituciji za rješavanje sporova, kada je potrebno da se osigura: (i) izvršavanje zakonskih obveza utvrđenih za kontrolora podataka; (ii) javni red ili sprječavanje kaznenih djela; (iii) zaštitu prava i sloboda korisnika ili drugih osoba; (iv) u drugim slučajevima predviđenim Stavkom 1 Članka 23 Uredbe. U bilo kojem slučaju, kontrolor podataka koji odbije izvršiti zahtjev Korisnika mora navesti razloge za ovo odbijanje. 

8.10. Ukoliko Korisnik primjeti nezakonito upravljanje njegovim/njenih podacima ili ukoliko dođe do spora sa kontrolorom podataka, on/ona ima pravo da se u bilo koje vrijeme obrati izvansudskoj instituciji za sporove u Hrvatskoj – Hrvatska Agencija za Zaštitu Osobnih Podataka u skladu sa postupkom, putem njihove web stranice athttps://azop.hr/.

9. IZMJENE U PRAVILIMA PRIVATNOSTI 

9.1. Kontrolor podataka ima pravo da ažurira i izmijeni odredbe ovih pravila privatnosti. 

9.2. Ukoliko je došlo do temeljnih izmjena u ovim pravilima privatnosti, kontrolor podataka ima pravo da obavijesti Korisnika o ovim izmjenama putem navedenog načina kontaktiranja i/ili na web stranici. Objavljene izmjene pravila privatnosti stupaju na snagu nakon 5 (pet) radnih dana od dana objave na web stranici ili putem email-a Korisnika. To se primjenjuje na sve Korisnike koji se nisu usprotivili takvim izmjenama u predviđenom roku. 

10. KONTAKT INFORMACIJE

Korisnici mogu poslati sve upite vezane za ova pravila privatnosti putem dole navedenim načinom kontaktiranja: 

Putem email-a: [email protected]

Posljedni put ažurirano 24/08/2020