Posao

Vrsta posla: po satu (započinjanje odmah)

Tutorski posao

Hrvatski: osnovna

Engleski: osnovna

Matematika: osnovna

Biologija: osnovna

Zemljopis: osnovna

Povijest: osnovna

Informatika: osnovna

Glazbeno obrazovanje: osnovna

Obrazovanje

Strukovna

Jezici: engleski, hrvatski, turski